ประชาสัมพันธ์ (Information)

WELCOME

handpointวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ธนาคารออมสิน ขอใช้สถานที่จัดสอบการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ณ ห้องประชุมอุบลฯ
handpoint วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ สมาคมพัฒนาแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ศึกษาดูงาน
handpointวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ศูนย์ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูภาษาไทย ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอุบล ชาญใช้จักร
handpointวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ สพม. เขต ๑๐ อบรมการทำ ปพ.  ณ ห้องประชุมอุบล ชาญใช้จักร
handpointวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนจากนครสวรรค์ ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมอุบลฯ
handpoint วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ สพม.เขต ๑๐ มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
handpoint วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑๔๐ คน ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษาและโรงเรียนพระราชทาน

 

14203295_275484736171324_43619989303330118_n

เสาธงในอดีต ก่อนจะเป็นปัจจุบัน

เสียดายลายปูนปั้น…ฝีมือช่างเมืองเพชร…จังเลย

14192692_275484752837989_1620396453829619595_n

ภาพ…พระรูปสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร..ในอดีต

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

วันปัจฉิมฯ โอบขวัญ-ลูกเบญฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

XMASCAN1

 ชมวีดีโอ บายศรี – สู่ขวัญ

 ชมวีดีโอการแสดงในวันน้องส่งพี้ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๘

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ชมวีดีโอ English Program Study Tour ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ASAN6X

๑.บันทึกการเดินทาง

๒.กล่าวคำขอบคุณ 

๓.โรงเรียนคาปิติ 

๔.ดอกเชอรี่บอสซั่ม(ซากุระ)ประเทศนิวซีแลนด์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

วีดีทัศน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 AG00612_

๑. มาร์ชเบญจมเทพอุทิศ

๒. Mattanapata

๓. ตะลึง

๔. ประกวดเพลงลูกทุ่ง ๑

๕. ประกวดเพลงลูกทุ่ง ๒

๖. จับสีกีฬาภายใน

๗. ลิเก

๘. วันลูกรักแม่

๙. รำอวยพรงานเกษียณ

๑๐. ขอใจเธอแลกเบอร์โทร

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

วิดีทัศน์ วันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

g3d08

๑. ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับนักเรียนวันเปิดเทอม  

๒. การอบรมของคณะครู  

๓. มินิคอนเสิร์ตของก้าวหน้า  

 

 

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น