ระบบประกาศผลและลงทะเบียน 0 ร มส มผ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
เวอร์ชันทดลองใช้1.0(beta 1.0)
เทอม 1 ปีการศึกษา 2561 ขณะนี้ปิดลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ

รหัสนักเรียน:
รหัสประจำตัวประชาชน:
 

 

ข่าวประกาศ

วันที่ 10 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2561 เวลา 17 นาฬิกา 42 นาที

เปิดระบบลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 1 13-15มีนาคม 2561


วันที่ 19 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2560 เวลา 19 นาฬิกา 41 นาที

กำหนดการซ่อมและตารางซ่อมอยู่ในช่วงเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2560


วันที่ 13 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2560 เวลา 22 นาฬิกา 27 นาที

ผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2560


วันที่ 13 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2560 เวลา 22 นาฬิกา 27 นาที

ผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2560


วันที่ 13 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2560 เวลา 22 นาฬิกา 27 นาที

ผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2560


สงวนลิขสิทธิ์© 2010 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีออกแบบระบบและเขียนโปรแกรมโดย อ.นภดล รุ่งจรูญ
ระบบอาจมีข้อผิดพลาดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ แจ้งข้อผิดพลาดได้ที่ฝ่ายวิชาการ หรือเมล์ kroonop@hotmail.com