กิจกรรมประกวดมารยาทไทย1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีได้จัดการเเข่งขันประกวดมารยาทไทย

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่ม