เรียนเชิญทุกท่านร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร100ปี เบญจมเทพอุทิศ

สมทบทุน10,000บาท สลักชื่อบนป้ายหินอ่อนติดอาคาร100ปีเบญจมเทพอุทิศ