ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี