ประชุม VDO conference 2/2561

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00น. คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุม VDO conference เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม คุณอัมพร บุญประคอง