กัลยาณมิตรนิเทศเเละสืบสานภาษารู้คุณค่าภาษาไทย 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 14.20น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีได้จัดกิจกรรมกัลยาณมิตรนิเทศเเละสืบสานภาษารู้คุณค่าภาษาไทย ณ หอประชุมลัดดาชาคร