โครงการเเบ่งปันน้ำใจโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง 2/2561

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูเเละนักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของเพื่อ อุปโภคและบริโภคแก่โรงเรียนธรรมิกวิทยาจังหวัดเพชรบุรี ในโครงการเเบ่งปันน้ำใจโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้องของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี