มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 1/61

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายชูชัย เพชรรอด รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มที่ระลึก ให้กับนักเรียนโดยมีรายการดังนี้

นักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อ คณะการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 2 คน 1. นางสาวกรกนก สรรค์สิรี 2. นางสาวอารียา สายน้อย

นักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อ คณะกีฬา มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย 1 คน 1. นายวัชระพงษ์ ยะกร

นักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อ คณะการสอนภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย 1 คน 1.นางสาวณัฐวดี สีวลีพันธ์

นักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อ คณะบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย 1 คน 1.นางสาวชนิตร์ปรียา น้ำเพชร ปล.นักเรียนอีก 3คน กำลังดำเนินการเรื่องเอกสารสำคัญอยู่กรุงเทพ)

นักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อ คณะการศึกษาภาษาจีนระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย 1 คน 1.นางสาวทิพาภรณ์ วงศ์ธีรฤทธิ์

นักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อ คณะภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย 1 คน นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรสุด

นักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อ คณะภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ที่ China Pharmaceutical University 1 คน 1.นางสาวปิยะธิดา คชศรีสวัสดิ์