มอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตอาสาชุมนุมฝรั่งเศส/ภาษาไทยปี1/ 61

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจิตอาสา ชุมนุมฝรั่งเศส/ภาษาไทยที่ร่วมจัดกิจกรรมพี่สอน้องตาม อัตลักษณ์คุณธรรม โรงเรียนซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่ มีน้ำใจ จำนวน 10 คน

คลิกเพือดูรูปเพิ่ม