มอบเกียยรติบัตรงานห้องสมุด ปีการศึกษา1/2561

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายชูชัย เพชรรอด รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการเเข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับจังหวัด ผลการเเข่งขันนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 4 พร้อมถ้วยรางวัล เเละเงินจำนวน 1,000 บาท เเละได้เเข่งขันระดับภาคต่อไป โดยมีรายชื่อดังนี้ เด็กหญิง จิดาภา พูลเกษม ม.3/9 เด็กหญิง พรปวีณ์ ขำทวี ม.3/9 เเละ เด็กชาย ทรงสร้าง สุวรรณมณี ม.3/10