ยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ คณะครูเเละนักเรียนในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)ภาษาญี่ปุ่นเเละภาษาจีน