พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 ปี1/2561

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีได้เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.1โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ปี 2561 ณ หอประชุมลัดดาชาคร

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่ม