พิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลเรียนดี ปี2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลเรียนดี ปี2561 ณ ห้องประชุมนิศามณีวงศ์

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่ม