กิจกรรมวันทานาบาตะปี2561

วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีได้จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่ม