พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 ณ ค่ายพระรามราชนิเวศน์ วังบ้านปืน

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่ม