รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวด การแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา “เพลงอีแซว”

 

View More รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวด การแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา “เพลงอีแซว”