แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื…

View More แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรีย…

View More การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบว…

View More ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอน…

View More การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น

ครูเสาวนีย์ ลี้สกุลวัฒน์ การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ

ครูเสาวนีย์ ลี้สกุลวัฒน์ …

View More ครูเสาวนีย์ ลี้สกุลวัฒน์ การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ