เน‚เธฃเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธ™เน€เธšเธเธˆเธกเน€เธ—เธžเธญเธธเธ—เธดเธจเธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เน€เธžเธŠเธฃเธšเธธเธฃเธต

ระบบข้อมูลสารสนเทศคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อ่านคิดวิเคราะห์เขียน สมรรถนะสำคัญ
เวอร์ชัน1.0(beta 1.0)
เทอม 1 ปีการศึกษา 2562
เปิดการกรอกข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อ่านคิดวิเคราะห์เขียน สมรรถนะสำคัญ 1
ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2562 เวลา 12 : 00
ถึงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2562 เวลา 12 : 00

เข้าสู่ระบบ

รหัสครู
รหัสผ่าน
 

 

ข่าวประกาศ

วันที่ 03 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 เวลา 19 : 42

ประกาศแจ้งคุณครูทุกท่าน เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการเรียงลำดับนักเรียน ถ้าครูกรอกข้อมูลรายคน นักเรียนจะไม่เรียงเลขที่ครับ จะปรับให้เรียงเลขที่ในเทอมถัดไปครับ ขออภัยคุณครูทุกท่านเป็นอนย่างสูง


วันที่ 04 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2558 เวลา 19 : 41

ทดสอบข่าว


วันที่ 04 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2558 เวลา 19 : 41

ทดสอบข่าว


วันที่ 02 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2558 เวลา 19 : 30

ทดสอบข่าว


วันที่ 02 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2558 เวลา 19 : 29

ทดสอบข่าว
สงวนลิขสิทธิ์© 2015 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ระบบอาจมีข้อผิดพลาดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ แจ้งข้อผิดพลาดได้ที่ฝ่ายวิชาการ หรือเมล์ kroonop@hotmail.com