ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกม.6/7 - ม.6/8
ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

ขณะนี้ปิดลงทะเบียน แต่สามารถเข้าดูรายวิชาได้


เข้าสู่ระบบ

::
รหัสประจำตัวประชาชน:
 

 

ข่าวประกาศ

วันที่ 30 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2561 เวลา 13 นาฬิกา 30 นาที

โปรดอ่านคำอธิบายรายวิชาและเงื่อนไขรายวิชาให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน
ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.6 ห้อง 7-8
วันที่5พ.ค.61 ประมาณเวลา13.00น. - 10 พ.ค.61 เวลา8.00น.
วันที่ 30 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2561 เวลา 13 นาฬิกา 30 นาที

โปรดอ่านคำอธิบายรายวิชาและเงื่อนไขรายวิชาให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน
ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.6 ห้อง 7-8
วันที่5พ.ค.61 ประมาณเวลา13.00น. - 10 พ.ค.61 เวลา8.00น.
วันที่ 05 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2558 เวลา 09 นาฬิกา 37 นาที

โปรดอ่านคำอธิบายรายวิชาและเงื่อนไขรายวิชาให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน
ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.6 ห้อง 7 และห้อง 8
วันที่3พ.ค.59 ประมาณเวลา17.00น. - 7 พ.ค.59 เวลา17.00น.


สงวนลิขสิทธิ์© 2011 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ออกแบบระบบและเขียนโปรแกรมโดย อ.นภดล รุ่งจรูญ
ระบบอาจมีข้อผิดพลาดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ แจ้งข้อผิดพลาดได้ที่ฝ่ายวิชาการ หรือเมล์ kroonop@hotmail.com