ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกม.6/13
ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

ขณะนี้ปิดลงทะเบียน แต่ยังสามารถเข้าดูรายวิชาได้


เข้าสู่ระบบ

::
รหัสประจำตัวประชาชน:
 

 

ข่าวประกาศ

วันที่ 30 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2561 เวลา 00 นาฬิกา 00 นาที

โปรดอ่านคำอธิบายรายวิชาและเงื่อนไขรายวิชาให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน
ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.6 ห้อง 13
วันที่5พ.ค.61 ประมาณเวลา13.00น. - 10 พ.ค.61 เวลา8.00น.
วันที่ 30 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2561 เวลา 00 นาฬิกา 00 นาที

โปรดอ่านคำอธิบายรายวิชาและเงื่อนไขรายวิชาให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน
ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.6 ห้อง 13
วันที่5พ.ค.61 ประมาณเวลา13.00น. - 10 พ.ค.61 เวลา8.00น.
วันที่ 30 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2560 เวลา 00 นาฬิกา 00 นาที

โปรดอ่านคำอธิบายรายวิชาและเงื่อนไขรายวิชาให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน
ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.6 ห้อง 13
วันที่3พ.ค.60 ประมาณเวลา19.00น. - 8 พ.ค.60 เวลา16.00น.
วันที่ 30 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2559 เวลา 00 นาฬิกา 00 นาที

โปรดอ่านคำอธิบายรายวิชาและเงื่อนไขรายวิชาให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน
ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.6 ห้อง 13
วันที่3พ.ค.59 ประมาณเวลา17.00น. - 7 พ.ค.59 เวลา17.00น.
วันที่ 30 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2559 เวลา 00 นาฬิกา 00 นาที

โปรดอ่านคำอธิบายรายวิชาและเงื่อนไขรายวิชาให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน
ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.6 ห้อง 13
วันที่3พ.ค.58 ประมาณเวลา17.00น. - 7 พ.ค.58 เวลา17.00น.


สงวนลิขสิทธิ์© 2011 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ออกแบบระบบและเขียนโปรแกรมโดย อ.นภดล รุ่งจรูญ
ระบบอาจมีข้อผิดพลาดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ แจ้งข้อผิดพลาดได้ที่ฝ่ายวิชาการ หรือเมล์ kroonop@hotmail.com