ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกม.6/9 ม.6/10
ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

ขณะนี้ปิดลงทะเบียน แต่ยังสามารถเข้าดูรายวิชาได้


เข้าสู่ระบบ

::
รหัสประจำตัวประชาชน:
 

 

ข่าวประกาศ

วันที่ 04 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562 เวลา 16 นาฬิกา 37 นาที

โปรดอ่านคำอธิบายรายวิชาและเงื่อนไขรายวิชาให้เข้าใจก่อนลงทะเบียนในหน้านี้
ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.6/9 ม.6/10 เลือก 1 รายวิชา
วันที่4พ.ค.62เวลาประมาณ16.00-8 พ.ค.62เวลาประมาณ08.00น.


สงวนลิขสิทธิ์© 2011 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ออกแบบระบบและเขียนโปรแกรมโดย อ.นภดล รุ่งจรูญ
ระบบอาจมีข้อผิดพลาดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ แจ้งข้อผิดพลาดได้ที่ฝ่ายวิชาการ หรือเมล์ kroonop@hotmail.com