ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกม.1-ม.3
ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

ขณะนี้ปิดลงทะเบียน แต่สามารถเข้าไปดูรายวิชาได้


เข้าสู่ระบบ

::
รหัสประจำตัวประชาชน:
 

 

ข่าวประกาศ

วันที่ 01 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561 เวลา 00 นาฬิกา 00 นาที

แจ้งนักเรียนชั้นม.1 เลือกวิชาที่บ้านนะครับ หรือที่ใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องมาโรงเรียน เพราะมีบางคนเข้าใจผิด
โปรดอ่านคำอธิบายรายวิชาและเงื่อนไขรายวิชาให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน
ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.1 ห้อง 1-8
วันที่9 พ.ค.61 ประมาณเวลา9.00น. - 12 พ.ค.61 เวลา20.00น.

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.2 ห้อง 1-8
วันที่4 พ.ค.61 ประมาณเวลา13.00น. - 9 พ.ค.61 เวลา8.00น.

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.3 ห้อง 1-8
วันที่4 พ.ค.61 ประมาณเวลา15.00น. - 9 พ.ค.61 เวลา8.00น.
วันที่ 01 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561 เวลา 00 นาฬิกา 00 นาที

แจ้งนักเรียนชั้นม.1 เลือกวิชาที่บ้านนะครับ หรือที่ใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องมาโรงเรียน เพราะมีบางคนเข้าใจผิด
โปรดอ่านคำอธิบายรายวิชาและเงื่อนไขรายวิชาให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน
ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.1 ห้อง 1-8
วันที่9 พ.ค.61 ประมาณเวลา9.00น. - 12 พ.ค.61 เวลา20.00น.

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.2 ห้อง 1-8
วันที่4 พ.ค.61 ประมาณเวลา13.00น. - 9 พ.ค.61 เวลา8.00น.

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.3 ห้อง 1-8
วันที่4 พ.ค.61 ประมาณเวลา15.00น. - 9 พ.ค.61 เวลา8.00น.
วันที่ 01 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561 เวลา 00 นาฬิกา 00 นาที

โปรดอ่านคำอธิบายรายวิชาและเงื่อนไขรายวิชาให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน
ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.1 ห้อง 1-8
วันที่9 พ.ค.61 ประมาณเวลา9.00น. - 12 พ.ค.61 เวลา20.00น.

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.2 ห้อง 1-8
วันที่4 พ.ค.61 ประมาณเวลา13.00น. - 9 พ.ค.61 เวลา8.00น.

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.3 ห้อง 1-8
วันที่4 พ.ค.61 ประมาณเวลา15.00น. - 9 พ.ค.61 เวลา8.00น.
วันที่ 01 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561 เวลา 00 นาฬิกา 00 นาที

แจ้งนักเรียนชั้นม.1 เลือกวิชาที่บ้านนะครับ หรือที่ใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องมาโรงเรียน เพราะมีบางคนเข้าใจผิด
โปรดอ่านคำอธิบายรายวิชาและเงื่อนไขรายวิชาให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน
ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.1 ห้อง 1-8
วันที่9 พ.ค.61 ประมาณเวลา9.00น. - 12 พ.ค.61 เวลา20.00น.

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.2 ห้อง 1-8
วันที่4 พ.ค.61 ประมาณเวลา13.00น. - 9 พ.ค.61 เวลา8.00น.

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.3 ห้อง 1-8
วันที่4 พ.ค.61 ประมาณเวลา15.00น. - 9 พ.ค.61 เวลา8.00น.
วันที่ 01 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561 เวลา 00 นาฬิกา 00 นาที

แจ้งนักเรียนชั้นม.1 เลือกวิชาที่บ้านนะครับ หรือที่ใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องมาโรงเรียน เพราะมีบางคนเข้าใจผิด
โปรดอ่านคำอธิบายรายวิชาและเงื่อนไขรายวิชาให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน
ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.1 ห้อง 1-8
วันที่9 พ.ค.61 ประมาณเวลา9.00น. - 12 พ.ค.61 เวลา20.00น.

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.2 ห้อง 1-8
วันที่4 พ.ค.61 ประมาณเวลา13.00น. - 9 พ.ค.61 เวลา8.00น.

ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.3 ห้อง 1-8
วันที่4 พ.ค.61 ประมาณเวลา15.00น. - 9 พ.ค.61 เวลา8.00น.


สงวนลิขสิทธิ์© 2011 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ออกแบบระบบและเขียนโปรแกรมโดย อ.นภดล รุ่งจรูญ
ระบบอาจมีข้อผิดพลาดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ แจ้งข้อผิดพลาดได้ที่ฝ่ายวิชาการ หรือเมล์ kroonop@hotmail.com