ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกม.1-ม.3
ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

ขณะนี้ปิดลงทะเบียน แต่สามารถเข้าไปดูรายวิชาได้


เข้าสู่ระบบ

::
รหัสประจำตัวประชาชน:
 

 

ข่าวประกาศ

วันที่ 03 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562 เวลา 11 นาฬิกา 43 นาที

ข้อตกลง โปรดอ่านโดยละเอียด
1.โปรดอ่านเงื่อนไขวิชาเลือกก่อนลงทะเบียน
ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา กลุ่มA 1 วิชา กลุ่ม B 1 วิชา เลือกวิชาไม่ซ้ำกัน
2.เกิดปัญหาสอบถามที่ kroonop@hotmail.com ส่งรหัส ชื่อ และบอกปัญหา
จะตอบกลับเมื่อครูตรวจสอบแล้วและว่างนะครับ
3.โปรดดูคำอธิบาย เงื่อนไขและชื่อวิชาให้ชัดเจนก่อนเลือก
4.เมื่อคลิกยืนยันแล้วนักเรียนจะไม่สามารถแก้ไขในระบบได้อีก
5.เครื่องคอมฯ 1 เครื่องเปิดหน้าลงทะเบียนได้เพียง 1 หน้าต่างเท่านั้น
และเข้าลงทะเบียนทีละคน เมื่อเสร็จแล้วออกจากระบบให้เพื่อนคนต่อไปเข้าสู่ระบบทีหลัง

สงวนลิขสิทธิ์© 2011 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ออกแบบระบบและเขียนโปรแกรมโดย อ.นภดล รุ่งจรูญ
ระบบอาจมีข้อผิดพลาดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ แจ้งข้อผิดพลาดได้ที่ฝ่ายวิชาการ หรือเมล์ kroonop@hotmail.com