ระบบลงทะเบียนชุมนุมสำหรับทุกระดับชั้น
ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

ขณะนี้ปิดลงทะเบียน แต่สามารถเข้าดูเงื่อนไขของชุมนุมต่างๆได้


เข้าสู่ระบบ

::
รหัสประจำตัวประชาชน:
 

 

ข่าวประกาศ

วันที่ 04 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561 เวลา 00 นาฬิกา 00 นาที

เปิดลงทะเบียนชุมนุมวันที่ 11 พ.ค.61 เวลา 14.00น. - 13 พค 61 เวลา 20.00น.
ใบขอเปลี่ยนชุมนุม
ข้อมูลชุมนุม ห้องเรียน และเงื่อนไขชุมนุม


วันที่ 04 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561 เวลา 00 นาฬิกา 00 นาที

นักเรียนทดลองเข้าเลขบัตรประชาชนของตนเองถ้าเข้าไม่ได้ ให้แจ้งที่ email kroonop@hotmail.com แจ้งปัญหาแล้วบอกชื่อ รหัสนักเรียน รหัสประชาชน
เปิดลงทะเบียนชุมนุมวันที่ 11 พ.ค.61 เวลา 14.00น. - 13 พค 61 เวลา 120.00น.
ใบขอเปลี่ยนชุมนุม
ข้อมูลชุมนุม ห้องเรียน และเงื่อนไขชุมนุม


วันที่ 09 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2559 เวลา 00 นาฬิกา 00 นาที

เปิดลงทะเบียนชุมนุมวันที่ 12 พ.ค.60 เวลา 19.00น. - 15 พค 60 เวลา 16.00น.


วันที่ 09 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2559 เวลา 00 นาฬิกา 00 นาที

เปิดลงทะเบียนชุมนุมวันที่ 12 พ.ค.60 เวลา 19.00น. - 15 พค 60 เวลา 16.00น.


วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2558 เวลา 00 นาฬิกา 00 นาที

เปิดลงทะเบียนชุมนุมวันที่ 15 - 19 พค 58
สงวนลิขสิทธิ์© 2011 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ออกแบบระบบและเขียนโปรแกรมโดย อ.นภดล รุ่งจรูญ
ระบบอาจมีข้อผิดพลาดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ แจ้งข้อผิดพลาดได้ที่ฝ่ายวิชาการ หรือเมล์ kroonop@hotmail.com