ระบบลงทะเบียนชุมนุมสำหรับทุกระดับชั้น
ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

ขณะนี้ปิดลงทะเบียน แต่สามารถเข้าดูเงื่อนไขของชุมนุมต่างๆได้


เข้าสู่ระบบ

::
รหัสประจำตัวประชาชน:
 

 

ข่าวประกาศ

วันที่ 06 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562 เวลา 13 นาฬิกา 35 นาที

เปิดลงทะเบียนชุมนุมวันที่ 10 - 13 พค 62
โปรดอ่านข้อตกลง และคำอธิบายรายวิชาทุกตัวอักษร ก่อนลงทะเบียนวันที่ 10 พ.ค.62
สงวนลิขสิทธิ์© 2011 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ออกแบบระบบและเขียนโปรแกรมโดย อ.นภดล รุ่งจรูญ
ระบบอาจมีข้อผิดพลาดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ แจ้งข้อผิดพลาดได้ที่ฝ่ายวิชาการ หรือเมล์ kroonop@hotmail.com